DOMŮ

SOUKROMÍ

1. VYUŽITÍ DAT

2. SOUBORY COOKIE

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

VYUŽITÍ DAT

V těchto zásadách ochrany soukromí se „daty“ rozumějí všechna data, která shromažďujeme pouze pro účely analýzy neodmyslitelně spjaté s povahou této služby a zájmů pro účely marketingu.

Údaje, která můžeme shromažďovat při vašem používání naší služby:

– údaje, jako je jedinečné ID a přezdívka, se shromažďují výhradně při přihlášení k sociální síti, abyste si mohli zahrát hru. Platnost úložiště je nezbytně nutná doba, po kterou je lobby aktivní, a následně jsou všechna data zlikvidována;

– údaje o vaší poloze, typu zařízení, operačním systému, použité platformě, verzi prohlížeče, verzi operačního systému, době načítání stránky, síti, vygenerovaných informacích o identifikátoru zařízení, jedinečném ID prohlížeče, referenčním zdroji a IP adrese;

– počet vašich návštěv našich služeb a doba strávená používáním našich služeb.

Vaše data můžeme používat následovně:

– abychom zajistili dodržování našich podmínek;

– pro vylepšování našich služeb, pro účely analýzy a zpráv a k zajištění technické podpory či zodpovězení vašich otázek. To zahrnuje používání dat také k zaznamenání jakéhokoli selhání v poskytování služeb, abychom mohli nahlásit taková přerušení;

– k poskytování kontextových reklam odpovídajících vašim zájmům;

– ke zprostředkování snadného procházení našich služeb.

Data uchováme, pouze pokud jsou relevantní a užitečná pro účel, pro který byla původně shromážděna, a pokud to vyžaduje zákon.

Data, která od vás shromažďujeme, mohou být přenesena a uložena v místě určení mimo Spojené království nebo Evropský hospodářský prostor („EHP“), jako jsou například Spojené státy. Tento přenos je vyžadován k hostování našich služeb, poskytování služeb podpory, zálohování vašich dat a umožnění používání našich služeb.

Ke zprostředkování reklam při používání naší služby používáme reklamní společnosti třetích stran. Tyto společnosti mohou k poskytování reklam na produkty a služby, které vás zajímají, používat informace (s výjimkou vašeho jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla) o vašich návštěvách tohoto webu nebo jiných webů.

Jedná se o společnosti, které zpracovávají údaje naším jménem a nemohou je použít pro své nezávislé účely.

– Google AdManager (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs)

– Google

– Google Analytics (https://policies.google.com/privacy?hl=cs)

– Adinplay (https://adinplay.com/privacy-and-cookies-policy/)