DOMŮ

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

1. VYUŽITÍ DAT

2. LICENCE

3. OMEZENÍ

4. PLATNÉ ZÁKONY

5. REKLAMY

6. ETICKÝ KODEX

VYUŽITÍ DAT

Vstupem na web Gartic Phone souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby, všemi příslušnými zákony a předpisy a že ponesete odpovědnost za jejich dodržování.

Nesouhlasíte-li, přístup do hry máte zakázán.

Materiály obsažené v Gartic Phone jsou chráněny příslušnými autorskými právy a ochrannými známkami.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit podmínky a zásady ochrany soukromí.

Vaše další používání hry po zveřejnění změn v těchto zásadách bude považováno za přijetí těchto změn.