POCZĄTEK

WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. WYKORZYSTANIE DANYCH

2. LICENCJA

3. OGRANICZENIA

4. ZASTOSOWANE PRAWO

5. REKLAMY

6. ZGODY UŻYTKOWNIKA

WYKORZYSTANIE DANYCH

Korzystając z witryny Gartic Phone wyrażasz zgodę na przestrzeganie tych warunków użytkowania, wszystkich zastosowanych praw oraz regulacji, a także zgadasz się na ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie ich.

W przeciwnym wypadku, Twój dostęp do gry jest zabroniony.

Materiały zawarte w Gratic Phone są chronione obowiązującym prawem autorskim oraz znakami towarowymi.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków użytkowania oraz Polityki prywatności w dowolnym momencie.

Twoje dalsze korzystanie z gry po wprowadzeniu zmian w polityce będzie równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.