QUAY VỀ

NGƯỜI CHƠI 0/14

TRỐNG

TRỐNG

TRỐNG

TRỐNG

TRỐNG

TRỐNG

TRỐNG

TRỐNG

TRỐNG

TRỐNG

TRỐNG

TRỐNG

TRỐNG

TRỐNG

CÀI ĐẶT SẴN

THƯỜNG

Chế độ cơ bản nhất! Viết và vẽ luân phiên cho đến lượt cuối cùng

BẢN SAO

Hãy tập trung! Thử sao chép lại hình vẽ trong khi đồng hồ chạy nhanh hơn

BÍ MẬT

Mọi hành động đều được giữ kín! Các hình vẽ và câu sẽ được ẩn trong trò chơi

HÌNH ĐỘNG

Đã đến lúc tạo hình động! Hãy hợp tác với nhau để tạo các hình động mới

PHÁ BĂNG

Vui chơi chỉ với một câu viết! Đặt câu hỏi và giải trí với hình vẽ của những người khác

BỔ TRỢ

Hoàn thành ảnh vẽ phác! Hãy vẽ một số đường cơ bản và xem diễn giải của người khác

ĐIỂM

Hãy cố hết sức! Bạn ghi điểm mỗi khi bạn giữ được ý nghĩa của các câu và hình vẽ

TỐC ĐỘ

Đồng hồ là đối thủ của bạn! Hoàn thành tất cả các hành động trước khi hết thời gian

SANDWICH

Bắt đầu viết và vẽ cho đến khi kết thúc! Sau đó, mô tả hình vẽ cuối cùng

ĐÁM ĐÔNG

Chế độ nhanh với ít lượt hơn! Hãy thử trò này với các đám đông 15 người trở lên

ẢNH NỀN

Hình động với một ngữ cảnh! Tạo một ảnh nền cố định cho các hình động của bạn

MỘT MÌNH

Tự tạo hình động của bạn trong 5 khung hình! Chơi một mình hoặc với bạn bè

CHỜ QUẢN TRÒ THIẾT LẬP VÀ BẮT ĐẦU TRÒ CHƠI ;)